Home ธรรมะและข้อคิด สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564 พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564 พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต

0
440

วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวดี ๆ บนโลกออนไลน์ โดยทางเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยข้อความระบุว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ว่า

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อเทอญ

แหล่งที่มา: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เรียบเรียงโดย nosejumbo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้องบีเกิ้ลแสนรู้ ช่วยแม่ขๅยหมูทอด นั่ง ๆ นอน ๆ เรียกลูกค้าให้ช่วยซื้อหมู

เมื่อไม่นานมานี้ บนโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า สุทธิ หนูปลอด ได้เผยความน่ารักของน้…