Home ทั่วไป ปากีสถาน โชว์ผลงานปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้น ผ่านไป 1 ปี เปลี่ยนผืนดินแห้งแล้งเป็นพื้นที่สีเขียว

ปากีสถาน โชว์ผลงานปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้น ผ่านไป 1 ปี เปลี่ยนผืนดินแห้งแล้งเป็นพื้นที่สีเขียว

0
867

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ย้อนกลับไปในปี 2019 รัฐบาลปากีสถานจัดโครงการ “สึนามิต้นไม้” โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้า Balloki ซึ่งดูเหมือนพื้นที่เสื่อมโทรมและแห้งแล้ง พวกเขาตั้งเป้าว่าจะทำให้มันกลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการปลูกต้นไม้ครั้งใหญ่ดังกล่าว

หลังจากดำเนินโครงการไปได้ประมาณ 1 ปี รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมปากีฯ ก็โพสต์คลิปแสดงความเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พื้นที่ซึ่งคุณกำลังเห็นอยู่นี้ คือพื้นที่นำร่องบริเวณใกล้โรงไฟฟ้า Balloki ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากมีต้นไม้ที่ปลูกแล้ว ยังมีพืชหลายชนิดขึ้นมาอีก

ซึ่งแม้จะยังไม่ใช่พื้นที่ป่าอย่างที่ตั้งใจ แต่การเปลี่ยนพื้นที่ดินแห้งแล้งเป็นพื้นที่สีเขียวได้ ทางรัฐบาลปากีฯ มองว่าประสบความสำเร็จ

โครงการดังกล่าว ตั้งใจจะปลูกต้นไม้ให้ครบ 10,000 ล้านต้น ภายในระยะเวลาอีก 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่แล้ว หรือก็คือสิ้นสุดในปี 2024

รายงานจาก The Redd Monitor ระบุว่าตอนนี้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มแล้วมากกว่า 2 ล้านไร่ แม้ที่ผ่านมา จะมีเสียงวิจารณ์ถึงเรื่องการคอรัปชั่นภายในโครงการอยู่บ้าง แต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากหน่วยงานใหญ่ๆ ทั้ง World Economic Forum, WWF หรือ IUCN

นอกจากนี้ การจ้างปลูกต้นไม้ ยังทำให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น พื้นที่ห่างไกลต่างๆ เป็นรายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ ของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งน่าสนใจว่า เมื่อจบโครงการระยะเวลา 5 ปี ผลของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นมา จะเป็นผลดีต่อปากีสถานมากน้อยเพียงใด แต่ก็หวังว่า หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว พวกเขาจะยังคงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเหล่านั้น ให้คงอยู่ไปได้อีกนานแสนนาน

แหล่งที่มา catdumb

เรียบเรียงโดย nosejumbo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

น้องบีเกิ้ลแสนรู้ ช่วยแม่ขๅยหมูทอด นั่ง ๆ นอน ๆ เรียกลูกค้าให้ช่วยซื้อหมู

เมื่อไม่นานมานี้ บนโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า สุทธิ หนูปลอด ได้เผยความน่ารักของน้…